Ako funguje riadené vetranie s rekuperáciou?

Žijeme v pretechnizovanej dobe a takmer každú činnosť dokážeme riadiť, av lepšom prípade plne automatizovať – dokonca aj vetranie. A je to práve výmena vzduchu, ktorá patrí v posledných dvoch rokoch medzi hojne diskutované témy. Súčasná „indoor generation“ trávi vo vnútri budov až 90 % svojho času a dýcha až päťkrát viac znečistený vzduch. Našťastie existujú technológie pre riadené vetranie alebo rekuperáciu. Otvoriť okno a vpustiť dovnútra čerstvý vzduch je samozrejme veľmi jednoduché. Lenže nie vždy je niečo také možné – a práve vtedy prichádza vhod rekuperačné jednotky, ktoré pracujú veľmi spoľahlivo. Riadené vetranie označuje proces nepretržitého odvodu vydýchaného vzduchu z domu. Zároveň s odvodom prebieha prívod čerstvého vzduchu, ktorý sa navyše čistí od baktérií, peľov, jemného prachu a ďalších nečistôt. Výmenník v rámci rekuperácie navyše čerstvý vzduch ohrieva o teplo získané zo vzduchu vydýchaného (samozrejme bez akýchkoľvek nečistôt). Efektivita špičkových zariadení sa pohybuje okolo 95%, čo v praxi umožňuje nepretržite vetrať s minimálnymi tepelnými stratami. Najmodernejší typ výmenníka – entalpický – pracuje aj s vlhkosťou. Pomocou polymérovej membrány oddeľuje privádzaný vzduch od znečisteného tak, aby prechádzalo iba teplo a vodná para. Čo naopak neprejde, sú pachy a nečistoty.

Prečo je rekuperácia vzduchu lepšia ako otvorené okná?

Rekuperácia vzduchu ponúka množstvo výhod, vďaka ktorým sa nakoniec javí oveľa lepšie klasické vetranie otvorenými oknami. Okrem toho, že funguje samostatne, a teda aj v čase, keď práve nie ste doma, je veľmi tiché, reguluje vlhkosť, zbavuje vzduch nečistôt a šetrí až 40% nákladov za vykurovanie. Moderné jednotky, je samozrejme možné ovládať prostredníctvom mobilnej aplikácie.

Publikované: 11. 09. 2022

Kategória: Stavba a rekonštrukcia

Autor: Jarmila Novotná